OVER ONS ...

Vogelvereniging "De Vogelvriend" Leerdam en Omstreken is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, district Zuid-Holland onder de afdelingscode L16 en is op 23 november 1971 opgericht.

De doelstelling van De Vogelvriend is:
•Het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij in de ruimste zin des woords.
• Het behartigen van de belangen van de leden.
• Het geven van voorlichting op het gebied van het op verantwoordelijke wijze houden en kweken van vogels.

WAT ORGANISEREN WIJ
Jaarlijks organiseren wij als vereniging de onderlinge en nationale tentoonstelling. Op deze tentoonstelling kunnen de leden en gastleden hun vogels showen en het publiek kennis laten maken met de vele boeiende aspecten van de vogelhobby zoals kleur-, vorm- en postuurkanaries, tropen, zebravinken, japanse meeuwen, parkieten, agaporniden, papegaaien , kwartels en alle soorten bastaarden. De vogels worden op deze tentoonstelling gekeurd door erkende keurmeesters. Er worden ook prijzen door de N.B.v.V., zoals het bondskruis en bondsmedailles beschikbaar gesteld. De vereniging beschikt over eigen tentoonstellings-materiaal voor de vogelshow. Dit materiaal bestaat o.a. uit : TT stellingen, tafels en TL-verlichting.
CLUBBLAD
De leden ontvangen maandelijks het kleurrijke blad "Onze Vogels" van de NBvV. Ons eigen clubblad wordt elke kwartaal uitgegeven, hierin vindt u het laatste clubnieuws en informatie voor en door de leden.

EREVOORZITTER:
Ere-voorzitter en Bijzonder gewaardeerdlid van e NBvV  van onze vereniging is de heer Hermen Kleijn.

ERELID & BIJZONDER LID VAN VERDIENSTE:
Erelid en Bijzonder gewaardeerdlid NBvV is de heer: P.H.van Ameijde.

Ereleden :Wim de Groot en Pieter van Meeuwen

LEDEN VAN VERDIENSTE:
Leden van verdienste zijn de heren: Peter Valkenburg, Wil van Donselaar,  en mevrouw Hennie van Kooten.
HULDIGINGEN
Huldiging door de toenmalige Voorzitter Henk van Hout van de NBvV aan Piet van Ameijde
Huldiging door de toenmalige Burgemeester van Leerdam de heer Victor Molkeboer aan Herman Kleijn
HOME  |  OVER ONS  |  BESTUUR  |  AGENDA  |  RUILBEURS  |  CLUBGEBOUW  |  LIDMAATSCHAP  |  GASTENBOEK  |  LINKS  |
Naar boven
Webdesign: Max van Ameijde   © Copyright: 2012-2016 "De Vogelvriend"